Hyresgäster i Vänersborgsbostäder oroas av hyreskrav

Oro och brist på handlingsutrymme – Hyresgäster i Vänersborgsbostäder är bekymrade över de strandade hyresförhandlingarna.