I dag är vår himmel åter blå

En klar himmel utan tillstymmelse till rök och smog. Så ser det ut i Vänersborg i dag, men så har det inte alltid varit. - När det rök som allra mest i Vargön fick man nästan tända lyset på bilen för att kunna se, berättar David Svensson, före detta miljöchef.

ANNONS
|

I början av 1970-talet rök det som mest ur skorstenarna i Vargön.

- Totalt släpptes 50 ton stoft per dygn ut. Dessutom släppte Ferro på Stallbacka ut lika mycket, för att inte tala om alla oljeuppvärmda hus och bilavgaserna.

I sitt föredrag i Missionskyrkan i Vänersborg i går visade före detta miljöchefen i Vänersborg, David Svensson, på hur luften förbättrats radikalt i vårt område.

- Expressen hade ett reportage från Vargön med rubriken "Här är Sveriges skitigaste samhälle."

Men det var då det. I dag ser Vänersborgs luft helt annorlunda ut.

- I Vargön har man kylt ner rökgaserna och renar dem med spärrfilter. I dag kommer mindre än en bråkdel av all rök ut i luften.

ANNONS

Dessutom återvinns nästan hälften av all värme i bland annat fjärrvärme.

- Den värme som togs tillvara förra året motsvarar 34 000 kubikmeter olja.

Luftvårdsförbundet i länet bildades 1976 för att mäta och inventera utsläppen.

- Det var ett sätt att få industrier och företag medvetna om hur stora utsläppen var, berättar David Svensson.

En förorening som kanske inte alla tänker på är andelen stoft i luften. Föroreningar som har många liv på sitt samvete.

- Det sker fler dödsfall på grund av partikelexponering än trafikolyckor.

Här har David Svensson gått igenom mätvärden för några år sedan. I Vänersborgs kommun visar det sig att Edsgatan, alldeles vid rondellen, har högt stoftvärde med 147 mikrogram per kubikmeter. Nästan 100 mikrogram mer än övriga mätstationer.

- Sådana här föroreningar kommer inte från avgasrören utan från allt det som bilarna virvlar upp från vägen.

ANNONS