Idén: Rädda obebodda hus och få en levande landsbygd

Ödehus och tomma lokaler är hämmande för kommunens utveckling. Om de säljs eller hyrs ut skulle de i stället kunna användas för att låta kommunen växa utan nybyggnation, menar Stefan Kärvling (V).