JO kritiserar Brinkebergsanstalten – brev från intagen postades inte

En intagen på anstalten Brinkeberg i Vänersborg skulle skicka ett brev till en domstol – men det postades aldrig. Nu riktar Justitieombudsmannen kritik mot anstaltens hantering av försändelsen.