Vänersborgs kommun har tagit kontakt med Vargön Alloys om ett köp av hamnområde i Vargön.
Vänersborgs kommun har tagit kontakt med Vargön Alloys om ett köp av hamnområde i Vargön.

Kommunen erbjuder Alloys att köpa hamn

Vänersborgs kommun har varit i kontakt med Vargön Alloys att om att sälja hamnområdet i Vargön till dem. – Diskussionen är i sin linda, säger vd Johan Svensson.

ANNONS

Debatten om att flytta hamnverksamheten från Vänersborg till Vargön har pågått länge. Nu verkar den ha kommit in i en ny fas.

– Vi pratar med Alloys om att sälja hela hamnområdet till dem. Vi har inte diskuterat något pris än men vi har öppnat upp för en affär, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

En eventuell försäljning är inte politiskt behandla ännu.

Vargön Alloys vd Johan Svensson bekräftar att kommunen har varit i kontakt med företaget men han understryker samtidigt att inga förhandlingar pågår.

– Diskussionen är i sin linda, säger han.

Johan Svensson påpekar också att Alloys själva inte äger hamnar utan att det är andra delar inom ägargruppen Yildirim som sysslar med den biten.

ANNONS

– Självklart är vi intresserade av en hamn i Vargön. Det vore bra inte bara för Alloys utan för hela regionen. Men det är många pusselbitar som måste falla på plats.

Och det finns en grundförutsättning för all fartygstrafik på Göta älv och i Vänern och det är en fungerade slussled även efter 2030.

– Min förhoppning är att det blir av, det vore bra för miljön, infrastrukturen och näringslivet, säger Johan Svensson.

Först när den pusselbiten är på plats kan Alloys på allvar börja överväga ett eventuellt köp av hamnområdet.

ANNONS