Äldreboendet Solängen byggdes om och blev klart 2008 och kommunen sålde fastigheten till kommunala Vänersborgsbostäder.
Äldreboendet Solängen byggdes om och blev klart 2008 och kommunen sålde fastigheten till kommunala Vänersborgsbostäder.

Kommunen förlorade om Solängen

Kammarrätten går på Skatteverkets linje när det gäller tvisten med Vänersborgs kommun om momspengarna för äldreboendet Solängen. Och kommunen verkar nu gå miste om de 17 miljoner kronor det handlar om.

ANNONS
|

Äldreboendet Solängen byggdes om och blev klart 2008 och kommunen sålde fastigheten till kommunala Vänersborgsbostäder. Socialtjänsten hyr sedan lokalerna av bostadsbolaget.

Kommuner kan få tillbaka moms vid till exempel bygge av äldreboenden. Men den 1 maj 2008 ändrades reglerna och delar av ersättningen ska betalas tillbaka om fastigheten säljs vidare.

Och eftersom köpekontraktet skrevs på av alla som skulle skriva på först den 6 maj ville Skatteverket ha tillbaka de 17 miljoner kronor kommunen fått.

Kommunen ansåg att affären i praktiken blev klar tidigare och överklagade till förvaltningsrätten som gick på Skatteverkets linje.

Då gick kommunen vidare till kammarrätten. Kammarrätten beslutade att inte ta upp ärendet och förvaltningsrättens avgörande gäller alltså.

ANNONS

Om kommunen inte överklagar kammarrättens beslut till nästa instans, som är Högsta förvaltningsdomstolen, går man miste om 17 miljoner kronor.

– Pengarna är redan betalda men vi får inte tillbaka dem, säger kommunens ekonomichef Thomas Sannemalm

Rent praktiskt innebär detta att försäljningssumman blir högre vilket i sin tur leder till en högre hyra för kommunen än man räknat med.

– Men vi kan dra av momsen på hyran, säger Thomas Sannemalm.

Om kommunen ska överklaga kan han inte svara på i nuläget.

ANNONS