Målet är att öppna Hallevibadet i juli

Kommunen har sagt upp avtalet med företaget som har drivit Hallevibadet och planen är att badet ska öppna igen i slutet av juli.