Mångfald i fokus för ökad lärarkompetens – 700 utbildas

För att förbättra lärarnas förmåga att klara av mångfald i klassrummen satsar Vänersborg på att utbilda alla kommunens lärare. Detta genom en kurs på Högskolan Väst. Språk, kultur, mottagande och interkulturalitet står i fokus för att stärka yrkesgruppens kompetens.