Mobiler begränsas på Sis-hem – så påverkas Brättegården

Användandet av mobiltelefoner och datorer begränsas på Sis-hem enligt en ny lag som börjar gälla idag. Även på Brättegården i Vänersborg, ett klass 3-boende som generellt inte omfattas, kan den nya lagen ändå kan komma att tillämpas.
– Det ökar på möjligheten till begränsning med ett lagstöd om behovet skulle uppstå, säger Liz Åkerlund-Malm, institutionschef.