Ny ägare till fastigheten på Forsebol 429 i Frändefors

Fastigheten på Forsebol 429 i Frändefors har bytt ägare.