Så här är det tänkt att testanläggningen på Wargön industriområde ska se ut. Bild: Contekton arkitekter
Så här är det tänkt att testanläggningen på Wargön industriområde ska se ut. Bild: Contekton arkitekter

Oenigt om testanläggning på Wargön

Politikerna i Vänersborg är inte överens om hur man ska gå vidare med Wargön Innovation. Kommunstyrelsens vice ordförande Gunnar Lidell (M) tänker rösta mot ett kommunalt bygge av den planerade testanläggningen.

ANNONS

På onsdagen tar kommunstyrelsen upp ärendet om att bygga en testanläggning för Wargön Innovation på Wargön industriområde. Men politikerna är inte eniga kring om det är en bra idé. När frågan var uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott för en vecka sedan reserverade sig kommunstyrelsens vice ordförande Gunnar Lidell (M) mot beslutet att föreslå att fullmäktige ska ställa sig bakom att kommunala Fastighets Ab bygger anläggningen.

– Och jag har för avsikt att säga nej i kommunstyrelsen också.

Varför?

– Att utveckla nya idéer är jättebra. Men att bygga för 25, 30 miljoner och bara ha hyresgäst klar i ett och ett halvt år, det är för dåligt underlag för en så stor investering. Då riskerar vi att få ett hus som står tomt. Risken är att det drabbar kommunal kärnverksamhet, säger Gunnar Lidell.

ANNONS

I december beslutade kommunstyrelsen att Fastighets ab skulle handlägga ärende och återkomma till kommunstyrelsen nu februari.

– Vi har inte fått fram mycket som gjort oss klokare.

Vänersborgs kommun är med i projektet och en av finansiärerna. Grundtanken är att företag ska kunna utveckla produkter i anläggningen. Och meningen är alltså att det kommunala fastighetsbolaget Fastighets Ab ska bygga och äga den. Innovatum är huvudman i projektet och ska hyra anläggningen till och med hösten 2019. Men efter det finns inga klara hyresgäster.

I underlaget till kommunstyrelsen kan man läsa att byggkostnaden beräknas till runt 23 miljoner kronor och att det tillkommer ytterligare kostnader framför allt för att köpa marken.

Finansiering ska ske genom att ökad upplåning och egna medel. Bolagets borgensram måste utökas.

Ett alternativ som Gunnar Lidell pekar på är att Fastighets Ab skulle kunna sälja någon av de fastigheter de äger i dag och använda pengarna till det nya byggprojektet. Ytterligare ett alternativ vore, enligt honom, att hyra lokaler av någon annan.

– Testanläggningen behöver inte ligga precis där.

Men det är i dag oklart om hur många andra partier som Gunnar Lidell får med sig i sitt försök att avstyra bygget.

ANNONS

– Det är nog inte särskilt troligt att vi får igenom ett avslagsyrkande, men det får framtiden utvisa.

Efter att kommunstyrelsen har behandlat ärendet går det vidare till kommunfullmäktige.

ANNONS