Omsättningen tar fart för T. Johanssons Transport i Vänersborg AB – steg med 48 procent

Årsredovisningen är nu offentlig. Verksamheten står bokförd på 52,5 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 48 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 2,9 miljoner kronor mot cirka 1,1 miljoner kronor.