Orolig föräldraförening. Madelene Algons är en av de oroliga föräldrarna till barnen på Mulltorps skola.
Orolig föräldraförening. Madelene Algons är en av de oroliga föräldrarna till barnen på Mulltorps skola.

Oro inför sen byggstart

Utbyggnaden av Mulltorp skola har stötts och blötts länge. Nu vill föräldraföreningen se spadar i marken och en prioritering av ärendet.

ANNONS

Det har varit många turer kring skolan och förskolan i Mulltorp med bygglovsavslag, nya ritningar och framflyttade renoveringar. Nu är föräldrarna till skolbarnen trötta på att vänta och vissa överväger att flytta sina barn till en annan skola för att de är rädda för att skadorna på lokalen ska innebära en hälsofara.

– Skolan är kraftigt eftersatt med både fukt- och mögelskador. Nu är vi väldigt rädda för att få ytterligare nej på någonting, det är faktiskt barn det handlar om, säger Madelene Algons, ordförande i Mulltorps föräldraförening.

Förra bygglovsansökan avslogs i juni 2016 av byggnadsnämnden. Motiveringen till avslaget var att byggnaden inte var anpassad till skolans ursprungliga arkitektur eller att det inte fanns något förslag på hur bullerstörningar från vägen skulle begränsas.

ANNONS

Efter avslaget inleddes ett tidskrävande arbete från kommunen som ska uppfylla de kraven och som ska passa alla i verksamheten.

– Anledningen till att det har tagit ovanligt lång tid är att planlösningen har ändrats flera gånger och har fått ritas om. Och det är inte vanligt att behöva göra, säger Gunnar Björklund, fastighetschef på Vänersborgs kommun.

Hur ser ni på att föräldrarna är oroliga över att byggnaden är hälsoskadlig för barnen?

– Det kan jag inte svara på förrän jag har tagit del av de analyser som gjorts på Mulltorp, säger Gunnar Björklund.

Nästa bygglovsansökan kommer att lämnas in under första kvartalet 2017. Därefter kommer upphandlingsprocessen om byggentreprenad förhandlas vilket förväntas ta cirka 2,5 månader om inga överklaganden sker. Först efter det kommer man kunna inleda en byggstart.

– Det här har tagit alldeles för lång tid och vi tycker att ärendet måste få högsta prioritet. Vi är i ett akut läge och nu vill vi se spadar i marken så fort som möjligt, säger Madelene Algons.

Men enligt kommunen, kommer första spadtaget kunna göras under hösten 2017. Och hela projektet beräknas vara klart i oktober 2018.

– Det har varit en process som har tagit lång tid, men nu ser vi positivt på framtiden för Mulltorps skola, säger Gunnar Björklund.

ANNONS
ANNONS