Östragård i Vänersborg har flest rymningar i landet

Tungt kriminella flyttas till öppna anstalter på grund av den akuta platsbristen inom kriminalvården. Det har lett till en ökning av antalet rymningar – och på Östragård i Vänersborg är rymningarna flest i Sverige. Dessutom kan det ta timmar innan rymningar upptäcks.