Gunnar Lidell tror att Restad blir en lämplig plats för asylsökande att bo.
Gunnar Lidell tror att Restad blir en lämplig plats för asylsökande att bo.

Överraskades av beslutet om asylboende

Att Restad Gård står redo att bli tillfälligt boende för asylsökande flyktingar tog Vänersborgs kommun med överraskning. – Det var helt nytt för mig, säger kommunstyrelsen ordförande Gunnar Lidell (M).

ANNONS

På onsdagen blev det känt att Migrationsverket fattat beslut om tilldelning i en upphandling om tillfälliga boenden för asylsökande.

Om ingen överklagar och anläggningarna får ett sista okej från verket innebär det att Restad gård står redo med 579 platser. Hur många asylsökande som kommer till Vänersborg beror på hur stora flyktingströmmarna till Sverige blir.

Kommunledningen hade ingen aning om vad som var på gång förrän på onsdagen. Förklaringen är att det råder sekretess runt upphandlingar fram till att beslut tas. Så är det i all offentlig upphandling.

Gunnar Lidell ställer sig positiv till ett asylboende och har nu varit i kontakt med Migrationsverket.

ANNONS

– Vi ska ha en dialog om de konsekvenser och möjlighet det här för med sig. Men i grunden har vi inte med detta att göra, det är en grej mellan Migrationsverket och fastighetsägaren.

Gunnar Lidell tror att Restad blir en lämplig plats för asylsökande att bo. – Det finns tomma lokaler och det vore synd att inte använda dem. Och det kommer att ge arbetstillfällen. Just nu tar vi emot många flyktingar i Sverige och då måste vi försöka fördela ansvaret, trycket är ofantligt på vissa kommuner.

Hur många asylsökande som kommer till Restad gård kan ingen svara på i dag.

– Men jag kan säga säkert att det inte blir frågan om att det kommer över 500 på en och samma gång, säger Gunnar Lidell.

– Det kan bli från noll och uppåt, men vi tar inte emot fler än vi kan hantera. I ett samhälle dit det kommer en större grupp asylsökande blir det en omställning, säger Ole Guldahl, chef på Migrationsverk i Fyrbodal.

Staten, genom Migrationsverket, står för de direkta kostnaderna för de asylsökande, som hyran i det tillfälliga boendet. Under tiden som asylansökan handläggs betalar verket också ut dagersättning och står för "kostnader som hänger samman med den dagliga livsföringen".

ANNONS

En kommuns största åtagande i samband med att asylsökanden flyttar in är skolgången som barnen har rätt till. Man måste rent praktiskt ta fram platser, men kommunen får ekonomisk ersättning från Migrationsverket.

Asylsökande kan ha svåra upplevelser med sig när de kommer till Sverige. Ole Guldahl menar att skolgången kan ha en positiv psykisk inverkan på både barn och föräldrar.

– De har inte lämnat sitt hemland utan anledning.

ANNONS