Personalens larm: Stora brister i Vänersborgs hemtjänst

Vårdtagare som tvingats vänta på hjälp i timmar och många insatser som inte blivit utförda. Ett flertal lex Sarah-anmälningar under sommaren vittnar om att vårdtagare i Vänersborg inte får den hjälp de har rätt till.