Personlig assistans kan inte ersätta en korttidsplats

Korttidshem är en viktig insats både för familjen till ett barn med funktionsnedsättning och för barnet själv. Det menar FUB:s förbundssekreterare som anser att personlig assistans aldrig kan kompensera för tid på ett korttids.

Redan kund? Logga in här