Idrottshuset i Vänersborg är bara en av de fastigheter i kommunen som är i stort behov av underhåll. Under åren har ett stort underhållsbehov byggts upp. Hur stort det egentligen är vet ingen.
Idrottshuset i Vänersborg är bara en av de fastigheter i kommunen som är i stort behov av underhåll. Under åren har ett stort underhållsbehov byggts upp. Hur stort det egentligen är vet ingen. Bild: Stefan Bennhage

Politiker får kritik för dåligt underhållna fastigheter

Trots att problemen har varit kända i åratal är fastighetsunderhållet fortfarande eftersatt i Vänersborgs kommun. Och det kan leda till kapitalförstöring, dyra reparationen och problem för verksamheterna. Faktum är att ingen idag ens vet hur stort behovet av underhåll är.

ANNONS

TTELA har vid flera tillfällen rapporterat om det bristande underhållet av Vänersborgs kommuns fastigheter. I slutet av februari blev kommunens revisorerna klara med sin rapport ”Granskning avseende kommunens fastighetsunderhåll”. I den konstaterar man: ”Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att vårda och förvalta kommunens fastigheter och byggnader”. Alltså är det ingen tvekan om vem som ska se till att byggnaderna står emot tidens gnagande tand.

Den senaste rapporten är den tredje i frågan, tidigare rapporter har kommit 2014 och 2018. Syftet med den senaste var att bedöma om tillräckligt har gjorts för att komma till rätta med problemen som då påpekades.

Det korta svaret är nej. Det lite lägre lyder: ”Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte har säkerställt att fastighetsunderhållet hanteras på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt eller att nämnden verkat för att uppnå en god ekonomisk hushållning avseende fastigheter.”

ANNONS

Anders Wiklund (MP) är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och han säger:

– Vi är medvetna om att vi har en underhållsskuld, och den ska vi jobba bort.

Några närmare kommentarer vill han inte göra i nuläget. Nämnden ska ta upp rapporten på sitt nästa sammanträden och lämna ett skriftligt svar till revisorerna.

– Både politikerna i nämnden och tjänstemännen i förvaltningen tar det här på stort allvar. Och vi kommer att analysera rapporten, säger Anders Wiklund.

Efter den första rapporten, 2014, kunde revisorerna konstatera att fastigheterna inte sköttes och att underhållsberget beräknades till 110 miljoner kronor. Den andra revisionen, 2018, visade att samhällsbyggnadsnämnden uppmärksammat frågan och att det skjutits till pengar för åtgärder. Enligt uppskattningarna hade berget visserligen krympt men det nådde ändå en höjd på 70 till 80 miljoner, men sannolikt handlade det i verkligheten om mer än så.

Idag skriver revisorerna att ingen vet hur stort underhållsbehovet är, men när de pratar med ansvariga framkommer att det inte görs tillräckligt för att hålla byggnaderna i gott skick.

Norra skolan är i dåligt skick.
Norra skolan är i dåligt skick. Bild: Stefan Bennhage

Nämnden har ett system för att planera underhållet, ”men det har inte använts som avsett”. Och det ska bero på resursbrist. Alltså finns ingen samlad bild av vad som behöver göras och hur omfattande behovet är.

ANNONS

Budgeten för fastighetsunderhållet bestäms inte efter behovet. I stället har det varit en fast summa som har varit lika stor under de senare åren. Budgeten delas in i tre delar: investeringsunderhåll, 19 miljoner kronor, underhåll, ungefär 17 miljoner, och löpande reparationer, ungefär 6 miljoner.

Revisorerna konstaterar att det det bristande underhållet inte bara leder till att arbete och kostnader samlar sig i ett allt större berg, det kan också leda till kapitalförstöring, högre kostnader för framtida åtgärder och problem för de verksamheter som finns i lokalerna.

LÄS MER:Många idrottsanläggningar i dåligt skick

LÄS MER:Idrottshuset i Vänersborg förfaller

LÄS MER:Underhållet av Vänersborgs fastigheter kraftigt eftersatt

LÄS MER:Kommunen gör jätteförlust på fastigheter

ANNONS