Prickades av Ivo – nya uppdrag till SD-politiker

SD-politikern Jan Appelqvist Palmqvist tog timeout från sina politiska uppdrag efter att han prickats av Ivo. Att han nu valts till ordinarie ledamot i regionfullmäktige beror på att en person i partiet lämnat sitt uppdrag.