Protester fick politikerna att tänka om

Protesterna mot det planerade boendet i Frändefors har fått politikerna att tänka om. Socialnämnden tar upp ärendet på nytt i oktober.