Prova på-dag ska locka barn att börja idrotta

Sedan förra året ordnar Mariedalskolan en friluftsdag där de mer än 500 eleverna får prova på olika idrotter. Initiativtagare är idrottsläraren Fredrik Bergstrand.
– Kan vi få in barnen i föreningslivet så finns det mycket att vinna, för samhället också, säger han.