Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Arkivbild.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Arkivbild. Bild: Tim Aro/TT

Regeringen ser över Sis uppdrag: "Är nog nu"

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) reagerar starkt på Ivos rapport om att unga på statliga ungdomshem utsatts för våld, allvarliga kränkningar och otillåtna tvångsåtgärder. Regeringen ser nu över Sis uppdrag.
– Det här har gått alldeles för långt. Det är nog nu, säger hon till TT.

ANNONS
|

En ny rapport från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) visar att personalen på statliga ungdomshem har utsatt barn och unga för våld, hot, allvarliga kränkningar och tvångsåtgärder som inte har stöd i lagen. Ett av dessa statliga ungdomshem är Brättegården i Vänersborg.

Det handlar bland annat om att barn hållits fast mot golvet, väggen eller i sängen och isolerats längre än vad som är tillåtet. Allvarliga brister har upptäckts på alla tolv ungdomshem runt om i landet där flickor vårdas.

Dessa brister har även konstaterats på Brättegården i flera granskningar av TTELA.

– Det som framgår av Ivos rapport, att unga flickor utsätts för sexuella övergrepp och övervåld, det är kriminellt. Det gör naturligtvis att jag blir arg, ledsen och upprörd och känner att det här har gått alldeles för långt. Det är nog nu och det gör att regeringen bland annat ser över Sis uppdrag, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

ANNONS

Vill koppla skarpare grepp

Waltersson Grönvall säger att det redan i dag pågår utredningar enligt Tidö-avtalet som ska förändra Sis uppdrag. Det handlar bland annat om att de tyngst kriminella ungdomarna ska flyttas över från Sis till Kriminalvården.

– Jag vill också understryka att det pågår fler utredningar som kommer att påverka Sis framtida uppdrag, men dem får jag återkomma till när de är klara.

Socialtjänstministern lyfter fram att det också pågår ett viktigt förändringsarbete på Sis. Utifrån Ivo-rapporten anser hon dock att det arbetet behöver växlas upp ytterligare.

– Vi kommer att koppla ett skarpare grepp om myndigheten genom mer regelbundna uppföljningsmöten. Därtill pågår det utredningar som ytterligare tittar på vilka verktyg och resurser som kommer att vara aktuella för att ytterligare förbättra den här situationen, som i sig är helt oacceptabel.

Rätt kunskap en förutsättning

Regeringen har också givit Sis ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet för 2023 som innebär att Sis arbete med att förebygga och motverka sexuella övergrepp måste skärpas.

Ivo ser i sin rapport ett samband mellan brister på boendena och personalens kompetens. Även Camilla Waltersson Grönvall lyfter fram att personalen på Sis måste få rätt kunskaper och kompetens för att kunna hantera svåra situationer.

– Rätt kunskap och rätt kompetens är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till att vända den här utvecklingen. Jag vill också understryka att när det gäller kriminella handlingar från personal som arbetar med barn och unga, så är det min bestämda uppfattning att de personerna inte ska arbeta med barn och unga. Jag förutsätter också att brott som begås på Sis och andra myndigheter anmäls.

ANNONS

LÄS MER:Våldsamt mot Brättegårdens ungdomar – förenat med livsfara

LÄS MER:Brättegårdens ledning: "Vi har gjort precis som vi ska”

LÄS MER:Ivo: Våld och kränkningar mot ungdomarna

ANNONS