Röjningen börjar vid Halle- och Hunneberg efter stormen Louis

Stormvädret som inträffade i slutet av februari drabbade stora partier av skog vid Halle- och Hunneberg. Bilvägar och vandringsleder togs om hand av Sveaskog kort därefter. Nu ska de börja med övriga skogsområdena.

ANNONS
|

I samband med stormen Louis, som drog in över Västsverige den 23 februari, blåste stora mängder med skog ner på Halle- och Hunneberg. Sedan stormen avtog har Sveaskog aktivt arbetat med att inventera skadorna och i början av denna vecka inleds arbetet med att röja upp och ta hand om de fallna träden i området.

– Denna vecka kommer maskinerna att påbörja arbetet med att ta ut de stormfällda träden och sedan arbeta successivt igenom de områden som drabbats. Arbetet påbörjas på Hunneberg, meddelar Elisabet Edensvärd, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av staten. Deras huvudsakliga uppdrag är att förvalta, bruka och skapa värde ur vår skog och mark. De står som markinnehavare över Halle- och Hunnebergs branters naturreservat.

ANNONS

Kraftigaste blåsvädret på över 10 år

Enligt SMHI:s mätningar hade Louis den högsta rapporterade medelvindhastigheten sedan stormen Simone 2013. Vindbyarna drabbade omkring 200 hektar av skog, framförallt i de södra och östra delarna av Halle- och Hunneberg.

Totalt berörs cirka fyra procent av ekoparkens yta. De områden som klassas som särskilt viktiga för biologisk mångfald har klarat sig undan de värsta skadorna.

Men för att gynna den biologiska mångfalden så långt det går, informerar Elisabet Edensvärd, att Sveaskog kommer att spara en del av de nedblåsta träden av tall och lövträd som död ved.

– På sikt kommer det att fungera som boplats och födoplats för insekter och fåglar, samt som substrat för exempelvis larvar.

Sveaskog har även valt att avvakta viss tid med att påbörja arbetet med just röjningen vid Halle- och Hunneberg. Detta av anledningen att marken i området ska hinna torka upp tillräckligt efter den blöta vintern och våren. Samt för att undvika onödiga spår efter maskinerna.

Framtidsprognos

Målet Sveaskog har satt upp är att arbetet ska vara avslutat i juli. För besökare på bergen kan det under perioden då arbetet pågår uppkomma kortare stopp utmed bilvägarna medan maskinerna arbetar. Det kommer vara viktigt att tänka på att hålla ett säkerhetsavstånd till maskinerna när man passerar, på bilvägen såväl som på vandringslederna.

ANNONS

– Vissa sträckor kan tillfälligt stängas av när arbetet pågår. Vår förhoppning är dock att det inte skall bli någon begränsad framkomlighet.

ANNONS