Så vill stadsarkitekten utveckla Vänersborgs centrum

Ett mer levande torg, bryggor längs Hamnkanalen, Sundsgatan som en cykelgata med grönska och nya mötesplatser samt ett helt nytt torg med restauranger och butiker vid skofabriken.
Vänersborgs stadsarkitekt Martin Staude berättar om planerna för hur staden ska hänga ihop bättre och bli mer attraktiv. Inom tio år tror han att mycket kan vara verklighet.