Satsning på kärnkraft kan gynna Vargön Alloys

Allianspartiernas överenskommelse är bara ett första steg för att få upp kärnkraften på dagordningen. Det kommer fler. Det tror Mikael Norrman, vd för Vargön Alloys. – Jag är försiktigt optimistisk. Han ser nya kärnkraftverk som en fördel för energiintensiva Vargön Alloys.

ANNONS
|

– Det har funnits en låsning i energipolitiken under en lång tid, alla partier har hoppat ner i sina diken, men det här öppnar upp för en diskussion, säger Mikael Norrman. Att frågan nu kommit upp på bordet bottnar i en insikt om kopplingen mellan industrins konkurrenskraft och kärnkraften, anser han. – Nu har den här regeringen hunnit bli varm i kläderna och vågar ta nästa steg. Han tycker det en stor fördel att allianspartiernas överenskommelse öppnar för kommersiella krafter, att de nya kärnkraftverken får byggas av privata företag, att det inte behöver vara staten som bygger. – Men det är lång resa dit, visst, men man måste börja i tid. Det optimala hade varit att bygga nu, i en lågkonjunktur. Finland satsar på att bygga ut kärnkraften, närmast ska ett nytt tredje verk i Olkiluoto i sydvästra Finland tas i drift. – Men det blev försenat två–tre år. I slutet av veckan inleds förhandlingar mellan regeringen och oppositionen. – Det är ett osedvanligt tryck på Socialdemokraterna och de var splittrade redan innan. Det lär inte bli en lätt nöt att knäcka. De har dessutom en allians med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, där vi vet att motståndet aldrig varit större. Vargön Alloys kom i somras efter många års förhandlingar överens med Vattenfall om ett tioårigt leveransavtal. – Men det täcker inte vårt behov till hundra procent, så vi lever med prisuppgångarna och prisnedgångarna på spotmarknaden. Samtidigt är Mikael Norrman inte ensidigt kärnkraftsförespråkare. – Jag tror inte att vi ska fastna just i kärnkraften, vi måste forska på alla energiområden. Men att jämföra till exempel vindkraft och kärnkraft med varandra är som att jämföra äpplen och päron, anser han. – Ett modernt vindkraftverk har kanske en effekt på tre megawatt och det beräknas gå 30 procent av tiden. En kärnkraftsreaktor är oberoende av väder och vind och står kanske stilla några veckor per år. Den tredje reaktorn i Olkiluoto kommer att ge en effekt på 1 700 megawatt. Står det stilla tre veckor om året motsvarar det alltså närmare 1 800 vindkraftverk.

ANNONS
ANNONS