Stationsområdet i Vargön förfaller: ”Ser bedrövligt ut”

Tågen stannar och passagerare kliver av och på från perrongen i Vargön. Men platsen är mer eller mindre lämnad vind för våg eftersom varken kommunen eller Trafikverket vill ta ansvar.
– Det ser bedrövligt ut om man jämför med andra stationsområden, säger Vargöbon Per Sjödahl.