Stor artrikedom vid Grinnsjö

Vid torpet Grinnsjö på Hunneberg jobbar naturskyddsföreningen i Vänersborg för naturens mångfald. Och för det har föreningen blivit prisad.