Stulna bilen vid Marierorånet återfunnen

Bilen som stals vid ett rån Vänersborg i söndags har hittats i Uddevalla.