Telekabel blev en trafikfara

Den strulande hemtelefonin var en söndertrasad telekabel. Men trots Ane Anderssons påtryckningar till Skanova om olycksrisken, hände ingenting. Ett agerande han nu kritiserar.

ANNONS

– Det är så dålig täckning här, därför är det bra med fast telefoni. När det fungerar.

Ane Andersson stövlar fram över åkern medan han berättar och gestikulerar. Vid sin tomt i Rölanda utanför Frändefors, mellan två höga elstolpar, plockar han upp en trasig telekabel. Flera färgglada sladdar spretar åt alla håll från kabeln.

– Den har väl rostat sönder. Kablarna ska rivas till hösten så Skanova vill väl inte lägga resurser på underhåll, spekulerar Andersson och fingrar på resterna av tejpen från en gammal lagning.

Det var den 4 januari i år som Ane Andersson upptäckte att hemtelefonin slutat fungera. Vid en felanmälan till Telia ska han ha fått svaret att det inte fanns något fel på ledningen. Men Andersson upptäckte motsatsen. I gräset på tomten hittade han den svarta telekabeln avsliten på mitten. Resten hängde ospänd lågt ner över vägen som passerar hans gård. Några dagar senare ringde han igen för att informera om den trasiga kabeln, och ombads att ringa Skanova som äger ledningarna.

ANNONS

– Jag fick beskedet att skadan skulle åtgärdas den 30 januari. Jag informerade killen i telefonen om min oro för att det kunde ske en olycka och han tackade för samtalet, berättar han.

Men sedan hände ingenting.

Först under onsdagsförmiddagenden 18 januari skickades två tekniker från Skanova till Anderssons hem för att laga telekabeln och få igång hemtelefonin. Då hade han dagen innan ringt och berättat att en förmodad lastbil nu kört in vajern och slitit av den.

– Jag känner ett ansvar och vill göra det jag kan för att hjälpa till. Jag försökte undvika att en olycka skulle inträffa, säger han.

Han tycker inte att Skanova har tagit sitt ansvar. De skulle ha åkt ut direkt och spänt upp vajern eller lagat den menar han, men tror att det handlar om pengar.

– Det är en prioriteringsfråga. Det finns inte tillräckligt med personal eller ekonomiskt intresse i det, säger han besviket.

Det som Ola Rantatalo, kommunikatör på Skanova, kan säga om det enskilda fallet är att det någonstans i kommunikationskedjan mellan abonnent och entreprenör inte kommit fram info om att telekabeln har legat på vägen. Och därför har hjälpen dröjt. – Vi agerade utifrån att det skett ett kabelfel. Att kabeln var nedriven kom till vår kännedom senare och då åkte vi ut dit, säger Ola Rantatalo. Han säger att deras rutin är att skyndsamt åtgärda vid olycksrisker. Detta för att inte personer eller egendomar ska skadas.

ANNONS
ANNONS