Så här kan testanläggningen komma att se ut. Bild: Contekton arkitekter
Så här kan testanläggningen komma att se ut. Bild: Contekton arkitekter

Testanläggning ska ge jobb

Kommunstyrelsen har beslutat att arbetet inför att bygga Wargöns Innovations testanläggning ska fortsätta. Meningen är projektet i framtiden ska ge nya jobb.

ANNONS
|

Politikerna ställer sig positiva till att uppföra byggnaden på industriområdet Wargön, alltså Holmens gamla område.

– Om man inte vågar satsa mot framtiden ska man inte styra en kommun. Regionen ser positivt på det, vi ser positivt på det och Wargön Innovation ser positivt på det, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

När ärendet nu var i kommunstyrelsen var det ingen om hade några avvikande förslag. Nu ska Fastighets Ab Vänersborg räkna närmare på kostnaderna, som i dag beräknas till 23 miljoner för själva byggnaden, och ta fram ritningar. Sedan ska ärendet tillbaka till kommunstyrelsen för att i mars avgöras i fullmäktige. Så än finns tid att komma med andra yrkanden.

ANNONS

Vänersborgs kommun har tagit initiativet till projektet Wargön Innovation och var huvudman fram till för ett halvår sedan när Innovatum tog över den rollen. Nu är det dags för den fysiska etableringen och tanken är att bygga en anläggning som företag som vill utveckla nya material kan hyra in sig i. I lokalerna ska det finnas laboratorium, utrustning och kontor.

– Vi visar näringslivet att vi tror på dem. Om vi inte gör det här nu hamnar det någon annan stans, säger Marie Dahlin.

I förlängningen ska satsningen ge jobb till Vargön genom att de företag som utvecklar sina produkter i anläggningen sedan etablerar produktion industriområdet Wargön.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påpekat att den ekonomiska risken i projektet är hög eftersom det i nuläget inte finns några långsiktiga hyresgäster till byggnaden. Meningen är att Innovatum ska teckna hyresavtal med Fastighets Ab till och med hösten 2019 och under tiden ska de hitta mer långsiktiga hyresgäster.

– Det finns en risk men den är inte oövervinnelig, säger Marie Dahlin.

ANNONS