Torpägare tvingas inte längre till kommunalt VA på Vänersnäs

Protesterna mot tvångsanslutning till VA på Vänersnäs har varit omfattande under åren. För två år sedan stoppades utbyggnaden abrupt. Nu finns ett helt nytt förslag för hur utbyggnaden ska fortsätta med betydligt färre fastigheter som tvingas till anslutning.
– Äntligen blir det rätt, säger Lennart Käck som nu slipper förstöra sitt gamla torp genom att dra in vatten.