Tvärstopp i försäljningen av villatomter i Vänersborg

57 lediga villatomter finns just nu till salu i Vänersborgs kommun. När försäljningen i Brålandas nya bostadsområde Källeberg drar igång blir det ytterligare ett 30-tal. Men på tomtmarknaden råder stiltje.
– I år har vi sålt en enda tomt, berättar mark- och exploateringsingenjör Sanna Fransson när snart halva året har passerat.