Ungdomsåren i Vänersborg formade Jonas Sjöstedt

Det var i Vänersborg som tidigare vänsterledarens politiska intresse föddes. Diskussioner på Domuscaféet, elevkåren på Torpaskolan och musikföreningen blev hans första politiska skola.