Upphandling pågår för att hitta aktörer till torgkioskerna

Kioskerna på torget i Vänersborg kommer stå tomma över sommaren, men just nu pågår sökandet efter en eller två nya aktörer. Och vilken typ av verksamhet som kan komma att drivas i lokalerna är öppet.
– Det finns många möjligheter med ett sådant läge, säger Hans Larsson, verksamhetschef fastighet och service på Vänersborgs kommun.