VA-beslut för Vänersnäs rör upp många känslor

Nu görs ett nytt försök att fatta beslut i kommunfullmäktige om fortsatt VA-utbyggnad på Vänersnäs. Ett beslut som får stora konsekvenser för de boende som berörs och som delar politikerna. Utgången är inte given.

Redan kund? Logga in här