VA-striden: Fastighetsägare kan slippa tvångsanslutning

Nya regler kan vända upp och ner på hur Vänersborgs kommun hanterar tvångsanslutningarna till VA-systemet. Och en dom från mark- och miljööverdomstolen pekar mot att bevisbördan inte alls ligger på fastighetsägaren utan på kommunerna.

Redan kund? Logga in här