Vänersborgs kommun har ansökt om att få använda ordningsvakter på åtta olika platser i staden. Polisens resurser anses inte räcka till. Foto: Bengt Kjellin
Vänersborgs kommun har ansökt om att få använda ordningsvakter på åtta olika platser i staden. Polisens resurser anses inte räcka till. Foto: Bengt Kjellin

Vakter ska hålla ordning i stan

Vänersborgs kommun vill använda ordningsvakter för att öka tryggheten i staden. …– Vi uppfattar att allmänheten känner sig otrygg, säger säkerhetssamordnare Ronny Irekvist.

ANNONS

Kommunen har lämnat in en ansökan till polismyndighetens rättsavdelning i Göteborg om att få ha ordningsvakter på åtta olika ställen i staden. Ansökan är en del i det medborgarlöfte där polisen och kommunen lovar att jobba för ett tryggare Vänersborg. – Vi uppfattar att allmänheten känner sig otrygg. Och så har vi ju haft ordningsstörningar rent faktiskt. Det är polisens uppgift att upprätthålla ordningen, men de räcker inte till, säger Ronny Irekvist Visserligen ha fler poliser utlovats men det dröjer innan de är på plats och under tiden kan ordningsvakterna vara ett stöd. Att kommuninvånare känner sig otrygga vet man genom olika undersökningar. Platserna som ansökan gäller är: kommunhuset, Lindgårdens boende för ensamkommande barn, lokaler med myndighetsutövning för asylsökande, socialkontoret, Sanden och badplatserna, Resecentrum och Arena Vänersborg med Sportcentrum. Till det kommer delar av centrum med bland annat gågatan, torget, Plantaget och biblioteket. På de här platserna har olika former av ordningsstörningar förekommit. Det kan handla om hot, stölder, fylleri, våld, skadegörelse och ofredande, Är problemen större än i andra jämförbara städer? – Det är bättre i Vänersborg än i Trollhättan och Uddevalla om man tittar på brottsstatistiken. Men folk ska känna trygghet också, säger Ronny Irekvist. Meningen är inte att det ska finnas ordningsvakter hela tiden på de utpekade plasterna. I stället ska tillståndet ge möjlighet att snabbt skicka dem dit de behövs. – Det kommer vi att avgöra från tid till annan. Det blir en situationsbedömning tillsammans med polisen, vi har ett kontinuerligt samarbete med polisen, säger Ronny Irekvist. Tidigare när ordningsvakter har använts har kommunen varit tvungen att söka tillstånd vid varje enskilt tillfälle, vilket har tagit en vecka. Nu är tanken att man snabbare, via ett vaktbolag, ska kunna sätta in resurserna. – Skillnaden är att vi kan vara mycket mer flexibla, agera snabbare och med rätt folk, säger Ronny Irekvist. Och det handlar alltså om ordningsvakter som utbildas av och lyder under polisen. De har större befogenheter än väktare. Ronny Irekvist har förankrat ansökan hos den lokala polisen men det finns ingen garanti för att den ska gå igenom. Men under 2016 har till exempel Bengtsfors fått igenom en liknande ansökan. – Intrycket är att det är så på många håll i Sverige, säger Ronny Irekvist. När tillståndet kan bli klart vet han inte men det blir tidsbegränsat och ska gälla året ut.

ANNONS
ANNONS