Vänerns vattennivå lägsta på flera år

Vattnet i Vänern är lägre än på flera år. Sjön drar sig tillbaka och fartygen får svårt att ta sig fram. Och nu kommer varningar om att både höga och låga vattennivåer blir vanligare i framtiden.