Vänersborgs politiker: Mansdagen ska vara flaggdag

Vänersborg har fått fem nya flaggdagar då fyra av Sveriges nationella minoriteter ska få sina flaggor hissade. Och i november uppmärksammas också en annan grupp – männen.
– Vi måste faktiskt inkludera alla, därför skulle jag också gärna vilja ha med internationella mansdagen, säger Johan Andersson (C).