Västtrafik placerade busshållplatser vid traktorinfarter

Helt plötsligt stod två nya busshållplatser uppställda på Gunnar Lidells mark. Västtrafik hade inte kommunicerat något och agerandet väcker många frågor.
– Det förvånar mig att de inte har hört av sig, jag har inte ens hört en viskning, säger han.