Vattenverket i Vänersborg byggs ut – för en kvarts miljard

Två av Vänersborgs kommuns vattenverk ska byggas ut och moderniseras för att möta kraven på mer och bättre dricksvatten.
– Vi ska utöka kommunens vattenförsörjning och anpassa oss till framtida behov, säger Katarina Enbom, enhetschef på Vänersborgs kretslopp och vatten.