Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, skriver i ett pressmeddelande att facket ”vill se konkreta förslag om hur våra medlemmar kan få en förkortad arbetstid så att fler orkar och vill jobba i vården ett helt yrkesliv”.
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, skriver i ett pressmeddelande att facket ”vill se konkreta förslag om hur våra medlemmar kan få en förkortad arbetstid så att fler orkar och vill jobba i vården ett helt yrkesliv”. Bild: Caisa Rasmussen/TT

Vårdförbundet utökar strejkvarslet – avdelningar inom NU-sjukvården omfattas

Det första strejkvarslet var samhällsfarligt, enligt Västra Götalandsregionen. En timme innan förhandlingarna om det skulle inledas, utökade Vårdförbundet varslet.
Ytterligare 1 900 vårdanställda i Sverige kan tas ut i strejk den 11 juni.
– Rikta din frustration mot dem som har kompetensförsörjt regionen, säger Martin Håland, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland.

ANNONS
|

Under tisdagen skulle förhandlingar mellan Västra Götalandsregionen och Vårdförbundet inledas, för att avgöra om den aviserade strejken är samhällsfarlig. Men innan de hann börja såg Vårdförbundet till att ytterligare utöka strejkvarslet.

Omkring 170 arbetsplatser, och 1 900 medlemmar, omfattas av Vårdförbundets nya strejkvarsel nationellt. Detta utöver de cirka 2 000 medlemmar som omfattades av det strejkvarsel som lämnades in för en vecka sedan.

– Vi vill se konkreta förslag om hur våra medlemmar kan få en förkortad arbetstid så att fler orkar och vill jobba i vården ett helt yrkesliv. Vi kommer att fortsätta tills arbetsgivarna möter upp, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Enheter utanför Göteborg omfattas

I Västra Götaland hade det första strejkvarslet fokus på Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilket träder i kraft 4 juni om parterna inte kommit överens dessförinnan. Det nya strejkvarslet, som kan träda i kraft 11 juni, har fokus på andra förvaltningar i regionen.

Bland annat omfattas sjukhusen i Alingsås, Högsbo och Kungälv, enheter på Södra Älvsborgs sjukhus i Skene, NU-sjukvården samt Skaraborgs sjukhus i Skövde.

”VGR har på förmiddagen mottagit ett utökat varsel från Vårdförbundet som inkluderar arbetsplatser och medarbetare på samtliga sjukhusförvaltningar samt Regionhälsan. VGR undersöker nu hur ett verkställande av varslet skulle påverka hälso- och sjukvården”, skriver Charlotta Cellbrot, förhandlingschef i VGR, i en skriftlig kommentar.

Även den här gången finns en akutmottagning med på listan, efter att anställda på akuten på Östra sjukhuset tas ut i strejk mellan den 4 juni och 11 juni.

– När vi tar tillbaka varslet för akuten på Östra tar vi i stället ut akuten i Kungälv. Återigen, där finns Närhälsan i närheten och akutmottagningar på Östra sjukhuset och i Alingsås, säger Martin Håland, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland.

”Vi ser att vi behöver få en förändring", säger Martin Håland, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland.
”Vi ser att vi behöver få en förändring", säger Martin Håland, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland. Bild: Olof Ohlsson

Strejkvarslet omfattar också anställda på sjukvårdsrådgivningen på 1177 på telefon. Martin Håland påpekar att regionen har fler 1177-enheter än de två som Vårdförbundet avser att ta ut i strejk.

ANNONS

– Om du ringer kopplas du till en kölista, så det finns alltid någon annan som kan koppla över. Men det blir krångligare för arbetsgivaren.

Även mödravårdsenheter omfattas av strejkvarslet.

– Det blir jobbigare för den gravida mamman, men det finns andra enheter. På sommaren gör arbetsgivaren på liknande sätt.

”De har inte lyckats”

Under tisdagsförmiddagen hade Vårdförbundet en sedan tidigare inbokad förhandling med VGR om konsekvenserna i fall det första strejkvarslet blir verklighet. Regionen hävdar att det är samhällsfarligt.

Vårdförbundet håller dock inte med om hur begreppet används, även om Martin Håland konstaterar att patienterna påverkas av deras åtgärder.

– Vi ska ta hand om dem som har akuta behov. Sedan blir det väntan och krångligare. Men rikta din frustration mot dem som har kompetensförsörjt regionen hittills – politikerna och tjänstemännen. De har inte lyckats på något sätt. Någonstans har vi monterat ner sjukvården.

Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör i VGR, säger att kompetensförsörjningen är en stor utmaning.

Hur ser du på möjligheten att erbjuda förkortad arbetstid till de anställda, vilket Vårdförbundet vill?

– Jag tar inte ställning till den pågående konflikten angående avtalet, utan min uppgift är att säkerställa vård till invånarna i Västra Götaland i den här situationen. Det som sker centralt mellan avtalsparterna hoppas jag innerligt att man kommer till lösningar på skyndsamt.

ANNONS

Men du som direktör i VGR måste väl också kunna påverka den centrala part som företräder arbetsgivaren?

– Det är många som är involverade i detta, inte minst HR-direktörerna som har det här som sitt stora arbetsfält. Jag vet att Vårdförbundet särskilt trycker på för arbetstidsförkortningar i det här läget. Där behöver det nu göras sammanvägda bedömningar av vilken väg man ska ta framåt.

Den centrala arbetsgivarparten, Sveriges kommuner och regioner (SKR), beskriver det utökade strejkvarslet som allvarligt.

− Vi och Vårdförbundet behöver snabbt hitta en väg framåt i förhandlingarna. Ingen vinner på en strejk i vården, allra minst svårt sjuka patienter och äldre, säger Ulf Olsson (S), ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, i ett pressmeddelande.

ANNONS