USA:s energiminister Rick Perry. Arkivbild.
USA:s energiminister Rick Perry. Arkivbild.

Baylan: Viktigt med USA-samarbete

Sveriges energiminister Ibrahim Baylan (S) träffade på tisdagen sin amerikanska kollega Rick Perry i ett klimatskeptiskt Washington DC. Mötet fokuserade på det framtida energisamarbetet.

ANNONS
|

- Jag tycker det är väldigt viktigt att fortsätta jobba vidare med USA även om landet beslutat att lämna klimatavtalet, något vi är besvikna över, säger samordnings- och energiministern till TT.

Mötet skedde dagen efter att chefen för USA:s miljömyndighet EPA, Scott Pruitt – känd klimatkritiker, meddelat att han tänker skrota en av expresident Barack Obamas mer omfattande klimatregler. Den så kallade Clean Power Plan från 2015 som i praktiken innebär att rena energikällor prioriteras framför kolkraftverk.

ANNONS

Åtgärden går i linje med det globala klimatavtal som slöts i Paris hösten 2015 – och som president Donald Trump i somras meddelade att USA ska dra sig ur.

Vill ha fortsatt samarbete

Energiminister Rick Perry, som Baylan träffade i Washington DC under tisdagen, har haft flera uppdrag i Texas lukrativa oljeindustri sedan han avgick som guvernör för delstaten 2015. Nyligen sade han att kol- och kärnkraft är "så pålitliga" att de måste få en mer förmånlig prissättning på elmarknaden.

Uttalandet går tvärs emot Sveriges ambition om att ha ett elsystem som bygger helt på förnyelsebara källor till 2040. Men det stoppar inte länderna från att ha ett fortsatt samarbete, anser Baylan.

Under sitt andra möte med Perry tog Baylan upp ett antal områden där han ansåg att länderna kan samarbeta, bland annat svensk-amerikanska och globala energisamarbeten, forskningssamarbeten och den internationella omställningen av energisektorn.

- Jag är väldigt angelägen om att se till att vi kan fortsätta samarbeta med USA i områden där vi kan ha gemensamma intressen som stöttar klimatarbetet, säger Baylan.

ANNONS

Kan påverka trots storlek

Och energiministern tror att Sverige, trots sin lilla storlek, absolut kan få USA att lyssna när det gäller framtida energiomställningar.

- Trots att vi är ett litet land så har vi det kommande året en ledande position i alla internationella energiorganisationer. Det ger oss en unik möjlighet att både fördjupa samarbetet men också försöka fortsätta få med USA, vilket är oroligt viktigt då landet står för en fjärdedel av alla utsläpp i världen.

- Sedan är det ju så klart uppenbart att vi har olika ingångar när det gäller så väl klimatavtalet, men också förhållandet till fossila bränslen. Men det förhindrar inte ett samarbete, säger Ibrahim Baylan.

TT
Bakgrund: USA, klimatet och Parisavtalet

Den samlade forskarvärlden, med FN:s klimatpanel i spetsen, är i princip ense om att den globala uppvärmning som påvisats de senaste decennierna beror på människans utsläpp av så kallade växthusgaser. I vissa kretsar i USA har detta debatterats. President Donald Trump har flera gånger ifrågasatt klimatförändringarna och bland annat twittrat att växthuseffekten är "en bluff, påhittad av kineserna".

Enligt en undersökning från universiteten Yale och George Mason som publicerades tidigare i år anser 70 procent av amerikanerna att klimatförändringar pågår och 55 procent tror att de i huvudsak har orsakats av människan.

Det globala Parisavtalet förhandlades fram i december 2015. Det slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska. Nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år och globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras vart femte år. Dessutom ska världens utvecklade länder bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från 2020.

Sedan tillräckligt många länder ratificerat avtalet, bland dem USA som då styrdes av demokraten Barack Obama, trädde det i kraft den 4 november 2016. I juni i år meddelade Donald Trump att USA ska dra sig ur avtalet.

Källor: Nyhetskanalen CNN, FN med flera

ANNONS