Utrikesminister Margot Wallström (S) och hennes regeringskollegor måste i dagarna bestämma sig för om den svenska Irakinsatsen ska fortsätta.
Utrikesminister Margot Wallström (S) och hennes regeringskollegor måste i dagarna bestämma sig för om den svenska Irakinsatsen ska fortsätta.

Beslut om svensk Irakinsats i skarpt läge

Tyska Bundeswehr har gjort halt i sin träning av peshmergasoldater i Irak. Nu överväger den svenska regeringen att göra samma sak. Inom kort ska beslut fattas om framtiden för den svenska insatsen i Irak.

ANNONS
|

I nästa vecka ska regeringen presentera sin proposition om en eventuell förlängning av den svenska insatsstyrkan i norra Irak. Den utökades tidigare i år till 70 personer och uppgiften är främst att utbilda och träna kurdiska peshmergaförband som strider mot IS. Möjlighet finns också att ge utbildning och rådgivning till irakiska försvarsstyrkor i hela Irak.

Ändrad spelplan

Nu står kurdiska och irakiska styrkor mot varandra i Kirkuk, i stället för att gemensamt bekämpa IS. Ett läge som helt kastat om förutsättningarna för den svenska insatsen.

Den tyska försvarsmakten har, enligt tidningen Der Spiegel, beslutat att avbryta sin insats för att inte uppfattas som att man tar ställning i konflikten.

ANNONS

Även Sverige funderar i dessa banor.

- Jag utesluter inte att det kan bli så, säger Margot Wallström till TT.

Känsligt läge

Än är det dock för tidigt att säga vilket beslut som regeringen kommer att landa i. Regeringen diskuterar i detta nu med riksdagen, får hela tiden in uppdaterad information från fältet, samråder med den internationella koalition som Sverige är en del av i Irak och har kontakter med både centralregeringen i Irak och den kurdiska regionregeringen.

- Vi måste också bedöma säkerheten och meningsfullheten med insatsen som vi har gjort och också tänka på om detta är det bästa sätt som vi kan använda våra utbildare på, säger Margot Wallström.

I den komplexa bilden är det också viktigt att diskutera med den internationella koalitionen mot IS, som Sverige är en del av, för att se vilka önskemål som finns på vad den svenska insatsen ska bidra med.

ANNONS

Avvaktar helhetsbild

Karin Enström, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna, konstaterar att det är ett känsligt och oroväckande läge i Irak som påverkar förutsättningarna för den svenska insatsen. Hon vill avvakta den bedömning regeringen nu gör av situationen innan hon ger besked om vad M anser om framtiden för insatsen.

- Regeringen måste ta in alla aspekter och göra en helhetsbedömning, säger Karin Enström.

- Men att stå inför risken att svenska utbildare ska behöva välja sida i konflikten, det är en situation som vi inte vill se.

TT

Fakta: Den svenska Irakinsatsen

I juni beslutade riksdagen att förlänga den svenska militära insatsen i Irak till den 31 december i år.

Riksdagen beslutade även att fördubbla styrkan till 70 militära utbildare och rådgivare.

De svenska soldaterna har främst bedrivit verksamhet runt Erbil i norra Irak, men kan även vara baserade på den internationella koalitionens Al Asad-bas i centrala Irak. Styrkan ska vid behov tillfälligt kunna utökas till högst 220 personer.

Utbildningen syftar till att irakierna själva ska kunna sätta upp förband och använda dem. Det kan handla om soldatutbildning om materiel, mänskliga rättigheter, krigets lagar, materielvård, logistik, förmågan att skydda sig mot terroristbomber och minor. Dessutom ingår utbildning av chefer. Även rådgivning i försvarsstrid genomförs.

Regeringen ska lämna en proposition om eventuell förlängning av insatsen den 26 oktober.

ANNONS