Domstol stoppar Trumpbeslut om unga migranter

En appellationsdomstol i Kalifornien har beslutat att president Donald Trumps regering måste fortsätta driva migrantprogrammet Daca, som ger unga en möjlighet att arbeta och vistas lagligt i USA två år i taget. Trump har planerat att skrota programmet.

ANNONS

Migrantprogrammet som president Barack Obama skrev under 2012 skyddar närmare 800000 människor, så kallade dreamers, från deportering. Det handlar om unga papperslösa migranter som kommit till USA som barn.

Beslutet i domstolen i San Francisco innebär att reglerna för den aktuella gruppen fortsätter att gälla, det vill säga att de kan få arbetstillstånd, men inte garanteras medborgarskap.

Trump har profilerat sig i migrationsfrågan och är en hårdför motståndare till illegal invandring. I september 2017 meddelade hans regering att den planerar att fasa ut Daca.

Likhet inför lagen

Enligt Trump agerade Obama i strid med sina konstitutionella befogenheter genom att skapa programmet med en presidentorder utan att förankra det i kongressen.

ANNONS

Domstolen skriver att Trumps planer sannolikt kan strida mot grundlagens garanti om likhet inför lagen. Enligt förespråkarna av Daca skulle ett avskaffande främst drabba latinamerikaner och personer med mexikansk bakgrund.

"Vid granskningen drar vi slutsatsen att de klagande sannolikt kommer att få rätt i påståendet att återkallandet av Daca... är godtyckligt, nyckfullt eller på annat sätt inte är i enlighet med lagstiftningen", skriver en av domarna.

Delstater sade ifrån

I måndags tog Trumps regering det ovanliga beslutet att be USA:s högsta domstol att granska saken, trots att fallet ännu inte hunnit behandlats i appellationsdomstol. En federal distriktsdomare beslutade redan i januari att stoppa presidentens planer att avsluta Daca.

Fallet har malts i rättens kvarnar sedan bland annat University of California samt delstaterna Kalifornien, Maine, Maryland och Minnesota motsatt sig Trumps planer.

TT-Reuters

Fakta: Migrantprogrammet Daca

Daca (Deferred action for childhood arrivals) är ett migrantprogram som president Barack Obama skrev under 2012. Dess försvarare anser att barn inte ska hållas ansvariga för sina föräldrars handlingar, att "dreamers" inte kan rå för att de vuxit upp i USA.

USA:s nuvarande president Donald Trump anser, liksom flera ledande republikaner, att det var fel att Obama fattade ett så viktigt beslut genom en presidentorder. Han lovade under valrörelsen att slopa Daca, till förmån för en "riktig" lagstiftning.

Beslutet fattades den 5 september i höstas och trädde i kraft sex månader senare, det vill säga i mars. Trump ville ge kongressen tid att ta fram ny lagstiftning, men det har inte skett.

ANNONS