Nästa år förbjuds allt ålfiske inom EU under en tremånadersperiod. Arkivbild.
Nästa år förbjuds allt ålfiske inom EU under en tremånadersperiod. Arkivbild.

EU förbjuder ålfiske nästa år

Allt ålfiske i EU-vatten ska stoppas under tre månader nästa år – och det gäller även i Medelhavet, för fritidsfiske samt fiske av småålar, så kallad glasål. Glasålen är i dag svårt utsatt för illegal export ut ur EU.

ANNONS
|

Efter två dagars förhandlingar har EU:s fiskeministrar bestämt fiskekvoter för 200 olika arter. Man har även beslutat att förbjuda allt ålfiske i EU-vatten under tre månader samt tagit beslut om att införa så kallad landningsskyldighet nästa år. Landningsskyldighet innebär att all fångst – även bifångst – inte längre får kastas tillbaka utan måste föras i land och rapporteras.

- Det har varit intensiva förhandlingar i två dagar. Men vi har lyckats uppnå en kompromiss, säger Sven-Erik Bucht till TT vid 03.30 natten mot onsdag.

ANNONS

Även Håkan Wickström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), anser i grunden att beslutet är positivt.

- Den stora grejen här är ju att de har fått med hela Medelhavet, ett klart steg framåt. Att även Nordafrika är med på tåget visar att det går åt rätt håll, säger han.

Framgångar för Sverige

Landsbygdsministern är mycket nöjd med de fattade besluten och säger att det är vad som krävs för att EU:s gemensamma fiskeripolitik om ett hållbart fiske ska kunna uppnås.

- Sverige har nått stora framgångar vill jag påstå, inte minst vad gäller skyddet av ålbeståndet. Sverige har sedan december i fjol, när ålfisket i Östersjön och Atlanten reglerades, bedrivit ett intensivt arbete för att utvidga skyddet av ål nästa år. Nu har vi fått igenom begränsningar så det omfattar hela Medelhavet, vilket innebär att glasålen skyddas – det vill säga ål som är under 12 centimeter, säger Bucht.

ANNONS

Lukrativ bransch

Också Håkan Wickström betonar vikten av att glasålen får ett bättre skydd med de nya reglerna. Glasålen är dyrbar och eftertraktad, något som gjort den extra utsatt för illegal handel, inte minst till Kina, säger Wickström.

- I dag exporterar man nästan dubbelt så mycket glasål än vad som är tillåtet. Tyvärr är det väldigt lukrativt, det finns de som hävdar att det är mer lukrativt än kokain.

TT

Fakta: Europeisk ål

Den europeiska ålen – Anguilla anguilla – leker och dör i Sargassohavet nordöst om Kuba och Bahamas. Mycket lite är känt om dess fortplantning och vandring, men klart är att ålen har en helt unik livscykel.

Larverna kläcks hundratals meter ner i Sargassohavet för att sedan färdas österut med hjälp av Golfströmmen. Efter ett till tre år närmar de sig den europeiska kusten och har då vuxit till transparenta glasålar eller ålyngel. Glasålar förekommer som mest i Biscayabukten, men de finns också i Medelhavet och i mindre mängder i Nordsjön samt i Skagerack och Kattegatt.

Efter en tid blir glasålarna mer gulaktiga och kallas då gulål. Gulålarna stannar vid kusten eller vandrar vidare in i älvar och åar tills de slutligen mognar och blir mer brunaktiga. Efter 10 till 25 år byter de skepnad igen och kallas för blankål, silverål eller vandringsål. När de återvänt hela vägen till Sargassohavet lägger de nya ägg varefter de troligtvis dör.

Beståndet av europeisk ål har minskat med 90 procent sedan 1970-talet och arten är nu akut hotad. Ålen är utsatt på flera plan, förutom av ålfiske också av hinder i vattendrag, klimatförändringar, nedskräpning av hav och miljögifter som lagras i ålens fett.

Källa: Världsnaturfonden (WWF), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

ANNONS