Kvantteknik - här i form av en superdator i tyska Ehningen - är ett av fyra teknikområden som EU nu utpekar som särskilt känsliga och riskabla för spridning. Arkivbild.
Kvantteknik - här i form av en superdator i tyska Ehningen - är ett av fyra teknikområden som EU nu utpekar som särskilt känsliga och riskabla för spridning. Arkivbild. Bild: Bernd Weissbrod/AP/TT

EU: Känslig teknik bör skyddas

Viss AI, avancerade halvledare, kvantteknik. Särskilt känslig teknik som tagits fram inom EU bör riskbedömas för att undvika att kunskapen om hur den tas fram sprids utanför unionen.
Oron gäller Kina, även om ingen ville säga det rakt ut.

ANNONS
|

Den lista över särskilt nödvändiga tekniker som EU-kommissionen nu presenterar är visserligen kort, men samlar i princip ändå nutidens alla mest omtalade teknikområden.

Det handlar om avancerade halvledare, artificiell intelligens, kvantteknik och bioteknik.

De här fyra listas för att ha de "mest känsliga och omedelbara riskerna när det gäller tekniksäkerhet och teknikläckage", enligt EU-kommissionen.

"Vi behöver regelbundet övervaka våra viktigaste tekniker, bedöma vilken risk de utsätts för och – om och när det är nödvändigt – vidta åtgärder för att skydda våra strategiska intressen och vår säkerhet", säger inremarknadskommissionären Thierry Breton i ett pressmeddelande.

Utpekandet kan ses som ett försteg till eventuella framtida exportförbud, åtminstone om det bedöms finnas risk för att teknikerna utnyttjas för att "underminera fred och säkerhet" eller för övergrepp mot mänskliga rättigheter.

ANNONS

Att det främst handlar om oro för export till Kina är tydligt, även om man är noggranna med att inte peka ut landet officiellt. Det får i sin tur vissa EU-tjänstemän att jämföra Kina med hur superskurken benämns i böckerna om Harry Potter.

– Det är som EU:s Voldemort, "landet som inte får nämnas", säger en tjänsteman till nyhetssajten Politico Europe.

Fakta: Viktiga tekniker

EU-kommissionen rekommenderar medlemsländerna att genomföra särskilda riskbedömningar på fyra teknikområden:

Avancerade halvledare (mikroelektronik, fotonik, högfrekvenschip, halvledartillverkningsutrustning)

Artificiell intelligens (högprestandadatorer, molnprogrammering, dataanalys, datorsyn, språkbehandling, objektigenkänning)

Kvantteknik (programmering, kryptografi, kommunikation, avkänning och radar)

Bioteknik (genmodifiering, genomisk teknik, gendrift och syntetisk biologi)

Källa: EU-kommissionen

ANNONS