Antalet nazistiska våldsdåd i Tyskland har ökat sedan flyktingvågen tog sin början, skriver Författningsskyddet, den tyska säkerhetspolisen. Arkivbild från en högerextremistisk demonstration mot flyktinginvandring.
Antalet nazistiska våldsdåd i Tyskland har ökat sedan flyktingvågen tog sin början, skriver Författningsskyddet, den tyska säkerhetspolisen. Arkivbild från en högerextremistisk demonstration mot flyktinginvandring.

Fler nazistiska våldsdåd i Tyskland

ANNONS
|

Antalet nazistiska och högerextrema våldsdåd har ökat stadigt sedan flyktingvågen över Medelhavet tog sin början 2014, skriver Författningsskyddet – den tyska säkerhetspolisen Bundesamt für Verfassungsschutz (BFV). Under 2016 begick grupperna i den högerradikala miljön sammanlagt 1600 våldsdåd, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år.

BFV uppskattar att 12100 tyska högerextremister är redo att begå politiskt motiverade våldsbrott, en ökning med 2,5 procent sedan 2015.

"Hotet från den högerextrema miljön är fortsatt högt", skriver rapportförfattarna.

Det totala antalet brott med högerextrema förtecken uppgick till 23555, medan brott begångna av militanta vänstergrupper minskade marginellt till 9389. BFV varnar dock för att G20-mötet i Hamburg den 7–8 juli kan medföra ett ökat antal våldsbrott från vänsterradikalt håll.

ANNONS
TT-Reuters
ANNONS