Teknikutvecklingen har fört med sig en mängd nya möjligheter för människorättsorganisationer att utreda brott. Men tekniken måste användas ansvarsfullt, säger Fred Abrahams vid Human Rights Watch.
Teknikutvecklingen har fört med sig en mängd nya möjligheter för människorättsorganisationer att utreda brott. Men tekniken måste användas ansvarsfullt, säger Fred Abrahams vid Human Rights Watch.

Förtryck avslöjas med satelliter och AI

Krigsbrott, miljöförstöring och olagliga husrivningar. Med hjälp av ny teknik avslöjas brott mot mänskliga rättigheter som tidigare stannat i det fördolda.

ANNONS
|

Drönarbilderna från kriget i Syrien är numera välkända. På Youtube finns de i hundratal. En sådan film från Aleppo, en av Syriens mest krigshärjade städer, visar vad som bäst går att beskriva som ett skelett av en stad. Där syns hus utan fasader, gator överösta av vattenfyllda bombkratrar, grushögar som en gång utgjorde flervåningshus – och överallt hål; i parabolantenner, väggar och tak.

Den här typen av filmer och bilder, från drönare och från satelliter, används även för att utreda brott i konflikter som den i Syrien. Ett krig som Fred Abrahams vid Human Rights Watch (HRW), expert på användning av teknologi för att upptäcka och utreda brott mot mänskliga rättigheter, kallar för det första "mobiltelefonkriget".

ANNONS

- Det finns hundratusentals filmer och bilder från kriget i Syrien. Med hjälp av mer utvecklad artificiell intelligens (AI) hade vi kunnat analysera ännu större mängder av filmer och bilder för att kunna utreda brott. Där finns en enorm potential.

Klusterbomber

Bland annat, säger Fred Abrahams, kan AI användas för att upptäcka användning av otillåtna vapen vid konflikter. Genom att lära en dator att på egen hand analysera och automatiskt upptäcka exempelvis en explosion från en klusterbomb, enbart genom att titta på bilder från satelliter, kan tidskrävande processer automatiseras och effektiviseras. Sådana metoder kommer bli än mer värdefulla i framtiden när tekniken har utvecklats, tror Abrahams.

Precis som AI har satelliter och drönare totalt förändrat spelplanen. Områden där HRW tidigare inte hade kunnat ta sig in, på grund av politiska eller säkerhetsmässiga hinder, är nu tillgängliga via luften.

- Med hjälp av dem kan vi undersöka krigszoner, miljöförstöring och olagliga husrivningar. I ett fall i Turkmenistan kunde vi, genom att jämföra satellitbilder vid olika tidpunkter, se hur man hade förstört en mängd bostadshus för att göra plats åt ett stort idrottsevenemang.

ANNONS

Analogt och digitalt

Det är inte bara vid konflikter och krig som teknikutvecklingen förbättrar möjligheterna att upptäcka brott mot mänskliga rättigheter. Fred Abrahams berättar om hur man genom analyser av data kunde avslöja att människor på äldreboenden i USA sövdes ned med kraftiga narkotiska läkemedel, i stället för att få den vård de hade rätt till.

- Genom att titta på vanlig, öppen data kring var narkotiska läkemedel hamnade såg vi att orimliga mängder gick till äldreboenden. Sedan fick vi göra det vanliga utredningsarbetet på plats för att förstå vad det var som skedde.

Fred Abrahams pratar länge och gärna om alla fördelar som den nya tekniken innebär – men bäst är om tekniken kombineras med traditionellt undersökande arbete, framhåller han.

- Att vara på plats, att intervjua människor öga mot öga, att hitta relevant dokumentation för att bygga en stark bevisning, det kommer vi att fortsätta med. Den starkaste bevisningen får vi när vi lyckas kombinera de analoga verktygen med de digitala.

ANNONS

Ansvarsfullt bruk

Och tekniken måste användas ansvarsfullt, påpekar han. Den personliga integriteten får aldrig naggas i kanten och tekniken ska inte användas lättvindigt – går det att komma åt information på ett annat sätt är det att föredra.

- AI innebär en unik och fundamental risk, och det kan vara otroligt farligt. Men samtidigt kan tekniken användas till att göra gott. Det är viktigt att komma ihåg att tekniken i sig är neutral.

TT

Fakta: Human Rights Watch

Human Rights Watch är en oberoende internationell människorättsorganisation, som utreder och avslöjar brott mot mänskliga rättigheter.

HRW grundades 1978 med namnet Helsinki Watch, då med syfte att utreda människorättsbrott inom de länder som skrev på Helsingforsdeklarationen, med fokus på de som befann sig bakom järnridån.

Under 1980-talet grundades systerorganisationerna Americas Watch, Asia Watch och Middle East Watch. År 1988 samlades de alla under namnet Human Rights Watch.

Källa: hrw.org.

ANNONS