Invandring högt på agenda för USA-väljare

Efter rapporterna om familjeseparationer vid USA:s södra gräns har invandring seglat upp som den viktigaste valfrågan inför höstens mellanårsval. Men ekonomin fortsätter att – som alltid – vara väsentlig för väljarna.

ANNONS
|

"It´s the economy, stupid" (ungefär "Det handlar om ekonomin, dumbom"). Uttrycket myntades av en av president Bill Clintons strateger inför valet 1992 och har i princip visat sig vara sant sedan dess. Men i president Donald Trumps USA dyker även andra frågor upp på väljarnas radar.

Invandring är en av dem. Efter den senaste tidens rapportering om nolltolerans mot olaglig invandring vid USA:s södra gräns rankar nu 15 procent av väljarna – den största enskilda gruppen – frågan som viktigast, enligt en mätning som nyhetsbyrån Reuters och opinionsinstitutet Ipsos låtit göra. 14 procent anser att ekonomin är avgörande.

När svaren delas upp efter partisympatier blir det tydligt att invandringsfrågan är mest väsentlig bland republikaner – hela 26 procent tycker att den är viktigast. Demokrater däremot säger att hälsovård är väsentligast, 16 procent är av den åsikten.

ANNONS

Vid en jätteundersökning med 275000 tillfrågade väljare som publicerades av konsultbolaget Morning Consult i maj – innan familjeseparationer vid gränsen blivit kända – sade dock demokrater att ekonomin och hälsovård var de viktigaste valfrågorna. Republikaner rankade nationell säkerhet högst.

TT

Bakgrund: Opinionsläget och mellanårsvalet

Mellanårsvalet till kongressen äger rum den 6 november. Då ska alla 435 ledamöterna i representanthuset samt en tredjedel av senatens 100 ledamöter väljas om. I dag har Republikanerna majoriteten i båda kamrarna, med 235 ledamöter i representanthuset och 51 i senaten. Parallellt hålls guvernörsval samt lokala val och folkomröstningar.

I nuläget uppger 46,6 procent av amerikanerna att de stödjer Demokraterna inför kongressvalet medan 39,4 procent ställer sig bakom en Republikanerna, enligt en sammanställning av tio aktuella mätningar som Real Clear Politics låtit göra.

I realiteten spelar dock lokala frågor in när röster kastas i kongressvalet, så hur det kommer att gå i höst är svårt att förutse. I nuläget anses Demokraterna ha 44 och Republikanerna 48 förhållandevis säkra platser i senaten. När det gäller åtta platser står det och väger mellan partierna. Motsvarande siffror för representanthuset är 197 "säkra" demokratiska platser och 204 republikanska. I 34 fall står det och väger opinionsmässigt.

I nuläget tycker enbart 15,7 procent av amerikanerna att kongressledamöterna gör ett bra jobb medan 72 procent är av motsatt åsikt.

ANNONS